Seminář  

Posted by Jiří Šilhavý in ,

V duchu tohoto blogu.

Zápis ze semináře „ČSOB – Bytová družstva a SVJ“,
konaného v pondělí 30.března.2009, 16:00-18:00, v zasedací místnosti / 2.patro/ ČSOB, Liberec, 1.máje 18.


Účastníci:
Přednášející: Blanka Brzková (ČSOB Liberec),
Roman Bolek (Panel online s.r.o.),
Pavel Jedinák (ČSOB Pojištovna a.s.)
Ostatní: zástupci Bytových družstev,
zástupci Společenství vlastníků jednotek
Celkem: cca 35 účastníků dle prezenční listiny

A. ÚVOD
- Seminář byl organizován na bankovní půdě ČSOB v Liberci.
- Hlavním cílem setkání bylo informovat zástupce družstev a vlastníků jednotek o poskytování úvěrů ČSOB s nabídkou státní i evropské dotace.

B. PROGRAM SEMINÁŘE

16:00 - 16:10
1. Blanka Brzková: Úvodní slovo
16:10 - 16:45
2. Blanka Brzková: Úvěry na rekonstrukce a modernizace bytových domů
16:45 – 17:30
3. Roman Bolek: Financování,regenerace,dotace
17:30 – 17:55
4. Pavel Jedinák: Program pojištění bytových domů

Panelová diskuse - Po dokončení každé přednášky následovala zajímavá diskuse.

C. PRŮBĚH SEMINÁŘE
Přítomní zástupci obdrželi od zástupce ČSOB materiály:
a) Nabídka úvěrů na rekonstrukce a modernizace bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a správě společenství vlastníků jednotek,
b) Povinně předkládané dokumenty k žádosti o úvěr – BD a SVJ,
c) Víme, co váš dům potřebuje – brožura ČSOB,
d) Náš dům – program pojištění bytových domů,
e) Modelová nabídka pojištění Vašeho bytového domu.

1. 16:00 - 16:10 Zahájení
- Seminář byl zahájen úvodním slovem paní Brzkové, která přivítala všechny účastníky a prezentovala možnosti úvěrové politiky ČSOB vůči bytovým jednotkám.
- V prezentaci byla zdůrazněna možnost státních a evropských /Phare/ dotací k poskytovaným úvěrům.

2. -4. 16:10 - 17:55 Odborná část
16:10 - 16:45
2. Blanka Brzková: Nabídka úvěrů ČSOB
- V prezentaci byl popsán systém nabídky úvěrů pro BD a SVJ.
- Důraz byl kladen na tři varianty úrokových sazeb.
- Prezentace byla prakticky orientována na základní charakteristiky nabízených úvěrů, úrokových sazeb, obecných a specifických podmínek úvěrování.

16:45 – 17:30
3. Roman Bolek: Poradenství při modernizaci bytových domů
- V prezentaci byl formou praktických ukázek popsán systém poradenství rekonstrukcí bytových domů.
- V prezentaci byla vysvětlena opodstatněnost poradenství na názorné ukázce její kalkulace.

17:30 – 17:55
4. Pavel Jedinák: Program pojištění bytových domů
- V prezentaci byl představen program pojištění bytových domů.
- V části věnované nabídce pojištění byla názorná modelová ukázka s bonusy.

Postřehy k panelové diskusi:
Panelová diskuse byla organizována po jednotlivých přednáškách.
2.
Paní Brzková informovala, že splátka úvěru nesmí být vyšší 85% fondu oprav.
*Anuitivní splátka se splácí mezi 5. a 25. dnem v měsíci.
*Úvěrové zatížení dotace a navýšení dvojměsíčního fondu oprav.
*Program Panel – dotace 2% úroku.
*Pro dotaci z programu Phare stačí čestné prohlášení o energetické auditu.
*Úvěr s energetickými úsporami je dotován.
*Do 5% počtu neplatičů, nebo do 15% výše pohledávek, lze dojednat jednoměsíční odklad pro nesplácení.
3.
Pan Bolek prezentoval na počítačové projekci příklady poradenství a realizace na www.panelcentrum.cz a www.panelonline.cz.
*Při výměně oken /nezateplený dům/ za plastová je nutné požadovat po firmě, při osazení oken, místo pro zateplení.
*Cenově výhodná je vždy komplexní rekonstrukce budovy.
*Osvětlení rozdílu mezi minerální vlnou a grafitovými vlákny.
*Pro státní i evropskou dotaci musí mít budova „Energetický průkaz budovy“.
*Rozmezí ceny za poradenství 110 000Kč – 200 000Kč.
*Cena poradenství do čtyřiceti bytových jednotek je 110 000Kč.
4.
Pan Jedinák byl zástupcem pojištovny v Ústí nad Labem, proto odkázal na jednání s ČSOB pojišťovnou v Jablonecké ulici.
*Každý rok by měl být proveden pojišťovací audit – zamezení problémů s podpojištěním. Pojištěnci mají audit zdarma.
*Doplněk k pojištění odcizení movitých věcí se vztahuje i na požární zařízení.

Kontakty na přednášející:
Blanka Brzková: tel. 737201173, email bbrzkova@cssob.cz
Roman Bolek: tel. 736509140, email bolek@panelonline.cz
Pavel Jedinák: tel. 731433941, email pavel.jedinak@csobpoj.cz

D. ZÁVĚR
- Vysoká účast a zástupců BD a SVJ překvapila i pořadatele.
- Odborné příspěvky potvrdily profesionalitu přednášejících.
- Věcná diskuse měla praktický ráz.

V Liberci 30.3.2009

zdroj: JSilhavy, Technorati

This entry was posted on čtvrtek 2. dubna 2009 at 11:36 and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add