Územní plán města Liberce XVI.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda šestnáctá poslední


Dne 26.4. proběhla šestnáctá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu.
Beseda se zaměřila na území Krásná Studánka.
Zúčastnilo se jí 88 libereckých občanů.
Besedním místem byla hospoda Na Hřišti (mapa).

Výstavba podél Dětřichovské ulice.
Výstavba jedné řady bytových jednotek podél Hejnické ulice.
11.46 výstavba pod hřištěm a rozvoj sportovního areálu od hřiště směrem k železnici.
Podnikatelské areály 11.46 na jihu a 11.07 na severu Krásné Studánky.

Diskuse :
Zelená plocha nad 11.151 označená 11.R3.DS
Výstavba objektů 11.04 a 11.05 v území CHKO.
Propojení komunikací Krasné Studánky a Radčic.
11.43 výstavba RD na uvažovaném veřejném prostoru.
11.31 plocha veřejných aktivit.
Schválení projednávaného ÚP do dvou let.
Chov zvěře na změněném pozemku z BV na BS.
Průjezdy z Krásné Studánky přes komunikaci I/13 napojením na polní cesty.
Pozemek pod 11.87 Radčice.
Změna pozemku 11.09 BS1 na BS2. Pozemek je obkrožen komunikaci. Změna možná.
Ulice Na Bělidle bude rozšířena.
Pod 11.46 plocha naproti hřišti označená SC3.
11.40 plocha pro bydlení.
11.42 rozšíření sportovního areálu.
11.134 zelená plocha k zastavění.
11.24 cípek pozemku vpravo pro výstavbu zahrady.

Závěr :
Beseda s občany této čtvrti byla docela umírněná. Jen ta prostora pro besedu, hospoda, nebyla dosti reprezentativní.

Doprava MHD číslo 26 směr Krásná Studánka s výstupem a nástupem ve stanici Švestková. Poté pěšky, po směru jízdy, k hospodě.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
---.4.2011
Na šestnácté besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: Umírněná beseda. Nejhorší prostor k besedě.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo --.

Text neprošel jazykovou korekturou.

Územní plán města Liberce XV.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda patnáctá

Dne 21.4. proběhla patnáctá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu.
Beseda se zaměří na území Staré Pavlovice, Nové Pavlovice.
Zúčastnilo se jí 50 libereckých občanů. 1/5 zahrádkáři.
Besedním místem byla jídelna ZŠ Jabloňová (mapa).


11.96 ulice Na Mlýnku
11.122 sportovní areál
11.10 a 11.11 obytné plochy
Polní ulice lokálním centrem

Diskuse :
11.11 rušení kategorie zahrádek.
11.114 výstavba trafostanice.
11.105 lokální centrum - majitel pozemku.
11.97 přeložka ke kruhové křižovatce.
11.124 lesopark jako významný krajiný prvek - připomínka.
11.109 pozemek na skladové prostory.
Stav komunikací Na Mlýnku a Selské po výstavbě bytových jednotek. V tomto případě nebyl dodatkem smlouvy o dílo revitalizace komunikace stavebníkem.
11.118 výstavba do čtyř podlaží v Jarní ulici.
11.151 šířka komunikace Na Mlýnku.
11.110 a 11.96 napojení lokalit na komunikaci.
Rozšíření komunikace mezi pozemky 11.90 a 11.92.
Selská ulice- zimní a jarní údržba.
Obvodová komunikace ze Svárova kolem letiště na Švermovu ulici a Horní Suchou k Hanychovu. Odlehčení křižovatky u Totalu.
11.94 změna biocentra na bydlení.
Případná tramvajová linka na Letné ulici.

Závěr :
Jídelna pro besedování útulná. Konec v 19:25.

Doprava MHD číslo 12 směr Pavlovice Letná s výstupem a nástupem ve stanici Pavlovice stadion. Poté pěšky za věžák ke škole.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
27.4.2011
Na patnácté besedě byl pořízen zvukový záznam projektanta s grafickým doprovodem, mapovým výřezem dané oblasti a diskuse.

Bod k nej besedám nového územního plánu: Specifika k této besedě nejsou. Jen ti zahrádkáři.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo --.

Text neprošel jazykovou korekturou.

Územní plán města Liberce XIV.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda čtrnáctá
Dne 19.4. proběhla čtrnáctá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu.
Beseda se zaměří na území Machnín.
Zúčastnilo se jí 80 libereckých občanů.

Besedním místem bude jídelna ZŠ Heřmánkova (mapa).

10.27 hasičská zbrojnice a rozvodna Růžodol

10.38 sportovní areál Bedřichovka s lokálním centrem


Diskuse :

10.25 sportovní areál – nádrž – výstavba parkovacích míst.

10.77 Návaznost na pozemek 10.25 cyklistická stezka.

Výběrové řízení na zpracovatele územního plánu.

Stav komunikací v Machníně.

10.31 vhodné umístění komunikace.

10.42 a 10.44 rekonstrukce křižovatky Sněhulák.

10.04 a 10.05 vedle Obalovny – připomínkovat co se bude stavět ve výrobní zoně.

10.05 námitka majitele pole.

Ochranné pásmo hřbitova.

10.08 až 10.10 veřejné prostranství.

10.01 až 10.03 změny na Bedřichovce s lokálním centrem 10.07.

Stav ovzduší z Obalovny.

Závěr :
Pokud by někdy mělo vzniknout rovnítko nad kulturou besedujících mezi Harcovem, pak právě na opačné straně by byl Machnín.

Relativní spokojenost a vysoká kultura besedujících.


Doprava MHD číslo 16 směr Machnín s výstupem a nástupem ve stanici Machnín. Poté pěšky okolo pošty Heřmánkovou ulicí ke škole.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
---.4.2011
Na čtrnácté besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: Poprvé za proběhlé besedy zazněl potlesk po prezentaci projektanta. Nejmenší židličky pro besedující.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo --.

Text neprošel jazykovou korekturou.

Územní plán města Liberce XIII.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda třináctá
Dne 14.4. proběhla třináctá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu.
Beseda se zaměřila na území Růžodol I.
Zúčastnilo se jí 100 libereckých občanů.
Besedním místem bsvětlá a útulná jídelna Gymnázia F.X.Šaldy (mapa).

Lokálními centry těto lokality budou Růžodolská ulice a Partizánská ulice.
10.48 hřiště, 10.65 přeměna plochy veřejné zeleně, 10.62 - 10.82 zahrádky do veřejné zeleně.
Diskuse :
Pozemek mezi body 10.51 a 10.53 až 10.82 a 10.80 označené SA3.
Varianty komunikací ohledně MHD.
10.49 sportovní areál a areál bývalé mlékárny.
10.49 Zahradní ulice - parkování mezi paneláky.
Neutěšený stav okolo drtičky inertního materiálu sousedící s gymnáziem.
10.76 cyklostezka a potřebnost průjezdu mezi zahrádkami.
Nebezpečná dopravní situace ve dvojení ulic Ostašovská a Partizánská. Zastávka linky číslo 14 Zelná je bez chodníku.
10.62 - 10.82 odklon komunikace kvůli zahrádkám.
Místo nové nemocnice by mohl být výstavní areál - dobrá návaznost na letiště.
Propojení liberecké komunikace nad pozemkem 8.05 přes obec Stráž nad Nisou.
Kokešova ulice - zastavěnost pozemku autoservisem.Závěr : Skoro v samém závěru série besed byla sjednocena barevná škála na obou projektorech ( červená není hnědá a modrá není šedivá). Je-li uvedená plocha pro výstavbu - parkovací místa se staví na této ploše, nikoliv na místech přiléhajících k této ploše. Hodnota zahrádek pro město nulová. Pro ostatní obyvatele taktéž nulová. Zahrádkáři prostě brblají i v tom, že by měli veřejně zpřístupnit průchod skrz. Po této besedě lze nazvat zahrádkáře zpátečnickou komunitou znehodnocující nový územní plán. Nehledě na to, že v případě uskutečnění plnění územního plánu tito lidé nebudou mezi živými. Dnešní omladina se bude muset vypořádat se skutečnosti na kterou je připravila nejstarší generace. Je třeba zvážit výrok pána, který argumentoval, že "zahrádky jsou taky zelená plocha". Jenže zelená plocha je veřejně přístupná pro všechny, a na zahrádku vás nikdo nepustí.


Doprava MHD číslo 12, 23, 30 směr Pavlovice Letná/Stráž nad Nisou s výstupem a nástupem ve stanici Růžodol I (u motorestu). Poté pěšky zpět na křižovatku silnicí k letišti. Také MHD číslo 14 směr Globus s výstupem ve stanici Zelná.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
15.4.2011
Na třinácté besedě byl pořízen zvukový záznam projektanta, diskuse a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: Jestli se na takových besedách sejde více jak 100 osob polovina jsou zahádkáři.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo 6.

Text neprošel jazykovou korekturou.

Územní plán města Liberce XII.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda dvanáctá
Dne 12.4. se uskutečnila dvanáctá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plán.
Beseda se zaměřila na území Holrní Suchá u Liberce, Ostašov u Liberce, Karlinky.
Zúčastnilo se jí na 240 libereckých občanů.
Besedním místem měla být jídelna ZŠ Křižanská (mapa). Pro velký zájem se místo stěhovalo do tělocvičny.


Sever Ostašova - venkovská zástavba. Na Karlově by se měly nacházet rezervní plochy pro bydlení
Diskuse :

Závěr :

Doprava MHD číslo 16 směr Machnín žel. zast. s výstupem a nástupem ve stanici Ostašov škola.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
15.4.2011
Na dvánácté besedě byl pořízen zvukový záznam výkladu projektanta, diskuse a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: Pokud z dvanácti besed byla některá přínosem pro nový územní plán, pak právě ostašovská beseda byla tím správným místem.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo 6.

Text neprošel jazykovou korekturou.

Územní plán města Liberce XI.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda jedenáctá
Dne 7.4. se uskutečnila jedenáctá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu
Beseda se zaměřila na území Hluboká u Liberce, Dolní Hanycvhov, Horní hanychov, Pilínkov.
Zúčastnilo se jí 210 libereckých občanů.
Besedním místem byla jídelna ZŠ Ještědská (mapa).
Diskuse :

Závěr :

Doprava MHD číslo 2, 3 směr Dolní a Horní Hanychov s výstupem a nástupem ve stanici Dolní Hanychov.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
15.4.2011
Na jedenácté besedě byl pořízen zvukový záznam projektanta s následnou diskusí a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: nejkontaktnější beseda.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo 6.

Text neprošel jazykovou korekturou.

Územní plán města Liberce X.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda desátá

Dne 5.4. se uskutečnila desátá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu
Beseda se zaměřila na území Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl, Liberec-Jeřáb, Rochlice - jižní část za tratí, sídliště Gagarinova.
Zúčastnilo se jí 84 libereckých občanů.
Besedním místem byla jídelna ZŠ U Školy (mapa).

Diskuse :

Závěr:

Doprava MHD číslo --- směr --- s výstupem a nástupem ve stanici ---.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
12.4.2011
Na desáté besedě byl pořízen zvukový záznam výkladu projektanta s diskusí a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: nejkontaktnější beseda.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo ---.

Text neprošel jazykovou korekturou.

Add