Územní plán města Liberce XVI.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda šestnáctá poslední


Dne 26.4. proběhla šestnáctá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu.
Beseda se zaměřila na území Krásná Studánka.
Zúčastnilo se jí 88 libereckých občanů.
Besedním místem byla hospoda Na Hřišti (mapa).

Výstavba podél Dětřichovské ulice.
Výstavba jedné řady bytových jednotek podél Hejnické ulice.
11.46 výstavba pod hřištěm a rozvoj sportovního areálu od hřiště směrem k železnici.
Podnikatelské areály 11.46 na jihu a 11.07 na severu Krásné Studánky.

Diskuse :
Zelená plocha nad 11.151 označená 11.R3.DS
Výstavba objektů 11.04 a 11.05 v území CHKO.
Propojení komunikací Krasné Studánky a Radčic.
11.43 výstavba RD na uvažovaném veřejném prostoru.
11.31 plocha veřejných aktivit.
Schválení projednávaného ÚP do dvou let.
Chov zvěře na změněném pozemku z BV na BS.
Průjezdy z Krásné Studánky přes komunikaci I/13 napojením na polní cesty.
Pozemek pod 11.87 Radčice.
Změna pozemku 11.09 BS1 na BS2. Pozemek je obkrožen komunikaci. Změna možná.
Ulice Na Bělidle bude rozšířena.
Pod 11.46 plocha naproti hřišti označená SC3.
11.40 plocha pro bydlení.
11.42 rozšíření sportovního areálu.
11.134 zelená plocha k zastavění.
11.24 cípek pozemku vpravo pro výstavbu zahrady.

Závěr :
Beseda s občany této čtvrti byla docela umírněná. Jen ta prostora pro besedu, hospoda, nebyla dosti reprezentativní.

Doprava MHD číslo 26 směr Krásná Studánka s výstupem a nástupem ve stanici Švestková. Poté pěšky, po směru jízdy, k hospodě.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
---.4.2011
Na šestnácté besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: Umírněná beseda. Nejhorší prostor k besedě.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo --.

Text neprošel jazykovou korekturou.

This entry was posted on středa 20. dubna 2011 at 11:09 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add