Územní plán města Liberce XV.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda patnáctá

Dne 21.4. proběhla patnáctá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu.
Beseda se zaměří na území Staré Pavlovice, Nové Pavlovice.
Zúčastnilo se jí 50 libereckých občanů. 1/5 zahrádkáři.
Besedním místem byla jídelna ZŠ Jabloňová (mapa).


11.96 ulice Na Mlýnku
11.122 sportovní areál
11.10 a 11.11 obytné plochy
Polní ulice lokálním centrem

Diskuse :
11.11 rušení kategorie zahrádek.
11.114 výstavba trafostanice.
11.105 lokální centrum - majitel pozemku.
11.97 přeložka ke kruhové křižovatce.
11.124 lesopark jako významný krajiný prvek - připomínka.
11.109 pozemek na skladové prostory.
Stav komunikací Na Mlýnku a Selské po výstavbě bytových jednotek. V tomto případě nebyl dodatkem smlouvy o dílo revitalizace komunikace stavebníkem.
11.118 výstavba do čtyř podlaží v Jarní ulici.
11.151 šířka komunikace Na Mlýnku.
11.110 a 11.96 napojení lokalit na komunikaci.
Rozšíření komunikace mezi pozemky 11.90 a 11.92.
Selská ulice- zimní a jarní údržba.
Obvodová komunikace ze Svárova kolem letiště na Švermovu ulici a Horní Suchou k Hanychovu. Odlehčení křižovatky u Totalu.
11.94 změna biocentra na bydlení.
Případná tramvajová linka na Letné ulici.

Závěr :
Jídelna pro besedování útulná. Konec v 19:25.

Doprava MHD číslo 12 směr Pavlovice Letná s výstupem a nástupem ve stanici Pavlovice stadion. Poté pěšky za věžák ke škole.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
27.4.2011
Na patnácté besedě byl pořízen zvukový záznam projektanta s grafickým doprovodem, mapovým výřezem dané oblasti a diskuse.

Bod k nej besedám nového územního plánu: Specifika k této besedě nejsou. Jen ti zahrádkáři.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo --.

Text neprošel jazykovou korekturou.

This entry was posted on pátek 15. dubna 2011 at 10:43 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add