Územní plán města Liberce IX.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda devátá

Dne 29.3. se uskutečnila devátá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu. Tedy jsme v polovině série besed.
Beseda se tentokrát zaměřila na území Liberec - Doubí a Liberec - Vesec.
Zúčastnilo se jí celkem 260 libereckých občanů.
Besedním místem byla jídelna ZŠ Česká (mapa).
Potlesk při představování účastníků besedy byl docela jalový.

Rozdělení Doubí na vpravo a vlevo od potoku
Vyhlídková ul. část - proluky v zástavbě
6.67 centrum u vodojemu, zanedbaná dopravní infrastruktura, nová silnice přes Dobrodružnou a Vyhlídkovou
6.25 Česká ulice výstavba
rozvoj části k Tajchu kolem Šumné ulice
6.73 rozvojové plochy za Metou
6.79 a 6.81 rozšíření sport. areálu Vesec
6.129 konečná tram., prodl. z Dobiášovy
ulice u Dubici bydlení
7.08 rozvodna výstavba
Libena zona smíšených aktivit

Diskuse :
7.17 hřiště na soukromých pozemcích
přehrada na Lučním potoce
obvodová a sběrná komunikace okolo Densa
vyhybna na ul. Radostná
6.23 zahradní domky
Propojení Vesce a Rochlicí Vyhlídkovou ulicí na Vratislavice
6.38 zprůjezdnění ulice Dobrodružná
6.23 zahrádky - zátopový pás
6.14 zprůjezdnit ulici
6.40 a 6.31 neměla by být zástavba v Šumné ulici
Vyhodnocení námitky a způsob vyrozumnění
6.54 a 6.55 Lomová ulice nelze zabydlet - skládka
6.38 zprůjezdnit ulici Radostná
6.129 plochu zabydlit


Závěr :
Vesecko-Doubská beseda se prodloužila o 35 minut. Začátek
byl posunut o 12 minut. Po představení konceptu arch. Plašilem se čekal příjezd primátora
Liberce asi 20 minut. Kdyby se Doubí osamostatnilo, a město Liberec by zahradilo všechny vjezdy a výjezdy z této městské
části, obyvatelé by byli zřejmě nejspokojenějšími v České republice.


Doprava MHD číslo 13, 24, 26 směr Doubí sídliště s výstupem a nástupem ve stanici Vesec samoobsluha.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
12.4.2011
Na deváté besedě byl pořízen zvukový záznam projektanta s diskusí a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: nejkontaktnější beseda. Tato beseda by mohla získat přídomek "Já, Já jenom já".

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo dva.

Text neprošel jazykovou korekturou.

Územní plán města Liberce VIII.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda osmá

Dne 24.3. se uskutečnila osmá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu. Tedy jsme v polovině série besed.
Beseda se tentokrát zaměřila na území Vratislavice nad Nisou.
Zúčastnilo se jí celkem 145 libereckých (140 vratislavický) občanů. Ovšem jedna třetina odešla před diskusí.
Besedním místem bylo Kulturní centrum Vratislavice nad Nisou (mapa) vlevo od Základní školy.
Opět na této besedě při představování zazněl potlesk.

Hodnotami které vyzdvihl arch. Plašila jsou park u Zámečku a pramen Kyselky. Historickým objektem je kostel. Významnými urbanistickými hodnotami jsou škola a Kulturní centrum.

Výkladem pana architekta byla tato městská část, mající starostu, rozdělena na dvě poloviny. Na oblast nad řekou Nisou tvořenou městským rázem a oblast pod řekou Nisou venkovského rázu.

Těžištěm tohoto území je prostor mezi kostelem, školou a Kulturním centrem.

Výkladové body:
(4.29) Výrobní prostory
(4.20) rušička
(4.18 - 4.22) plochy k bydlení
(4.11) Na Lukách
ulice Sladovnická
Plochy na sport
(5.16) silnice Nad Školou
(5.05 - 5.09) zástavba
rozšíření hřbitova
(5.16) rozšíření plochy nad areálem Sluníčko
Prodloužení Pampeliškové ulice
(5.32) křížení Dlouhomostecké ulice
Pod Tyršovým Vrchem
(5.53 a 5.55)
(5.43 a 5.47) biocentrum

Diskuse :
silnice od hřbitova směr na Proseč
rekonstrukce ulice V Pekle
(5.47 a 5.48)
(5.53 a 5.55) stavby
Dlouhomostecká ulice je silnicí III. třídy, pozemky změna na NS
(5.21) kruhový objezd u Kořenovské ulice
(5.78) změna zeleného pásu
(6.57) od hřbitova děti
(4.15) plochy
(4.11) změna z (4.12)
Na závěr se tam rozpovídal pán co všechno vlastní.

Závěr :
Dnešní beseda si opravdu zasloužila prodloužení o 35 minut. Ač jsou Vratislavice nad Nisou městskou součástí Liberce mají zachovanou svou svébytnost. Jsou vlastně i nárazníkem Liberce před hranicí sousedního Jablonce nad Nisou.
Do budoucna by měla tato městská část silně bojovat za svou svébytnost kterou má doposud.

Doprava MHD číslo 5 nebo 11 směr Vratislavice vyhybna s výstupem a nástupem ve stanici Vratislavice nad Nisou kostel.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Kulturní centrum, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
28.3.2011
Na osmé besedě byl pořízen zvukový záznam s mapovým výřezem dané oblasti a následnou diskusí.

Bod k nej besedám nového územního plánu: nejdelší 200 minutová beseda a nejpřívětivější prostor pro besedu .

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo 5,6,8 a 9.

Text neprošel korekturou.

Územní plán města Liberce VII.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda sedmá

Dne 22.3. se uskutečnila další v pořadí už sedmá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu. Beseda se tentokrát zaměřila na pro území ---
Zúčastnilo se jí celkem 120 libereckých občanů. Ovšem polovina byli zahrádkáři z kolonie Sad Míru. Besedním místem jídelna ZŠ Dobiášova (mapa).

Z této besedy se omluvil primátor města.
U výkladu zástupce stavebního úřadu nastala vyjimka, z předchozích besed, v rozšíření seznamu výkresů sestavajících se z územního plánu.

Podle arch. Plašila jsou stěžejními objekty rybníky u Textilany a v Rochlici. Historickými objekty jsou Rochlický kostel, Liebigovo městečko a zástavba ve Schlikově ulici.

Body:

 1. Těžištěm tohoto území je prostor mezi sídlišti Broumovská, Králův háj a zastavbou na Nové Rudě (4.05 - 4.06).
 2. Posílení prostoru U Močálu (4.34).
 3. Otočka tramvaje (4.44).
 4. Rozvoj sportovního areálu (4.38) s možností výstavby parkovacích míst.
 5. Zahrádkáři z kolonie Sad Míru nechtějí stavět, ačkoliv je na stavebním úřadě Liberec na 80 žádosti o změnu zahrádek k obydlení.
 6. Hřišti a zelení mezi obytnými plochami se územní plán nezabývvá to je součásti IPMR (Integrovaný plán rozvoje města).
 7. Územní plán nevymezuje meší plochy pod 2000m2.

Diskuse :
 • Ulice Ježkova a Burianova vymezit centrální parkování - odp. ÚP vymezuje na (4.43 a 4.37).
 • ulice Červeného - při pořádání sportovních akcí je tato ulice obsazena autobusy a auty účastníků (4.38) - odp. vymezení plochy s rozvojem arálu směrem k ulici ---.
 • Nová komunikace rekreačního charakteru na sídliště Kopečná - odp. Tam vede pouze jediná ulice, jinak je toto sídliště uzavřené smyčkami (4.37 - 4.50).
 • Důležitost tramvaje do Zeleného údolí - odp. autobusová doprava ve špičce nepobere cestující i se čtyřminutovým intervalem.

Závěr :
Debata byla ukončena o 45 minut dříve.
Po hlavní besedě byla minibeseda iniciovaná zastupitelkou města ohledně zahrádek.
 • Město by mělo iniciovat IPMR na jednotlivých sídlištích.
 • Broumovská nemá osadní výbor, který by byl partnerem pro jednání s městem.
 • Po revoluci jednotlivé měststké části ztratili svou plnohodnotnost. Důvodem byla centralizace do centra města.
Poznámka:
+ Zástupce veřejnosti musí mít 200 hlasů a podáním připomínek prostřednictvím zástupce veřejnosti se bere jako námitka.
+ O možnosti nezástavby záleží na aktivitě občanů, protože ti by měli být pojistkou. Ale je nutno toto území sledovat neustále. Může b7t zvoleno nové zastupitelstvo města , které nebude komunikovat s občany pomocí diskusí , ale jen vyvěšením na úřední desku.
+ Do budoucna není možno diktovat majiteli co má v objektu bude provozovat.
+ Snížení vcholu úřední desky o jeden metr.

Doprava MHD číslo 12 směr Zelené údolí s výstupem a nástupem ve stanici Dobiášova.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, ZŠ Dobiášova, Jiná možnost fotografování není.Technorati
Pod čarou
28.3.2011
Na sedmé besedě byl pořízen zvukový záznam s mapovým výřezem dané oblasti a následnou diskusí.

Bod k nej besedám nového územního plánu: dobře značená orientační chůze od zastávky.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (2 - Kateřinky, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území. Byl použit koordinační výkres číslo 6.

Tento text neprošel korekturou.

Územní plán města Liberce VI.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda šestá
17.3.2011 proběhlo šesté setkání s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu, tentokrát pro území Kunratice u Liberce, Starý Harcov - sídliště Kunratická a Franklinova, Liberec - sídliště Králův háj. Besedním místem byla jídelna ZŠ Aloisina výšina (mapa). Jídelna byla hezká a oproti jídelně v Ruprechticích byl cítit dnešní oběd. Úvodní část koncepce územního plánu si přišlo poslechnou na osmdesát pět libereckých občanů. Architekt Plašil vyzdvihl zástavbu sídliště Králův háj jako urbanistickou hodnotu tohoto území.
Připomínkovala se dopravní výstavba u zatáčky Kunratická a zrušení několika garáží. Lokálním centrem má být území pod Železnou Rudou k ulici Kunratická. Možná zástavba území bývalé nové nemocnice. Zdůvodnovalo se zrušení zahrádek na Kunratické ulici (3.28) na změnu servisního využití, kruhový objezd (4.53), výše uvedené lokální centrum (4.02 - 4.06), zástavba území podél od NC Luna (Kunratické ulice) ke Kunraticím (3.30) by působilo jako protihluková stěna, lipová álej (4.11). Rovněž se rovinula diskuse nad budoucností NC Luna, a proč se má stavět nová nákupní zona.
Záverečná slova primátora byla odměněna potleskem. Vyčleněný čas byl dostačující.

Doprava MHD číslo 22 směr Kunratická sídliště.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Radnice, Jiná možnost fotografování není.Technorati
Pod čarou
21.3.2011 Na šesté besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.
Bod k nej besedám nového územního plánu: nejmladší občan na besedě (10 měsíců).

Impromat 4x4 - Liberec 2011---- část desátá  

Posted by Jiří Šilhavý in ,zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Impromat 4x4 - Liberec 2011---- část devátá  

Posted by Jiří Šilhavý in ,
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Územní plán města Liberce V.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda pátá
15.3.2011 proběhlo páté setkání s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu, tentokrát pro území Kateřinky u Liberce a Radčice u Krásné Studánky. Besedním místem byla opět jídelna ZŠ nám. Míru (mapa). Besedě bylo účastno na 120 libereckých občanů. Vůbec poprvé zde při představování navrhovatelů zazněl potlesk.
Zásadní veřejnou stavbou podle nového územního plánu bude pro toto území vodojem v Radčicích u křižovatky Nad Slují a V Rokli(11.61). Dále velká zástavba (11.73 - 11.79 a 11.86) podél ulice Raspenavská a zástavba vyšších budov (SC3) u křižovatky Výletní a Polední. Nová dopravní komunikace propojující ulice Raspenavská a V Tůní s křižovatku na Výletní. Koncepčně je to velký zásah do této části Liberce.
V horních Kateřinkách výrazná výstavba nehrozí, poněvadž území je koncepčně ustálené. Možnosti výstavby se týká jen velmi malých pozemků v ulici Nad Piánovkou (2.06) U Lesního divadla (2.05) a v ulici Pod Dračím kamenem (2.01). Za pozornost stojí i veřejná komunikace Pod Koupalištěm a Ladova (2.04).
Doprava MHD číslo 25 směr Ruprechtice sídliště s výstupem a nástupem ve stanici Ruprechtice náměstí.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Radnice, Jiná možnost fotografování není.Technorati
Pod čarou
21.3.2011
Na páté besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: poprvé zazněl potlesk v úvodu i závěru besedy.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou označuje území (2 - Kateřinky, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území. Byl použit koordinační výkres číslo dva.

Impromat 4x4 - Liberec 2011---- část osmá  

Posted by Jiří Šilhavý in ,

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Havel vs Klaus  

Posted by Jiří Šilhavý in


V Německu by Klaus musel rezignovat

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Impromat 4x4 - Liberec 2011---- část sedmá  

Posted by Jiří Šilhavý in ,
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Územní plán města Liberce IV.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda čtvrtá
10.3.2011 proběhla třetí beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu, tentokrát pro území Starý Harcov - spodní část, bez sídliště Kunratická a Franklinova. Setkání se uskutečnilo v jídelně ZŠ Na Výběžku (mapa). Na úvodní část koncepce územního plánu se prezentovalo na devadesát libereckých občanů.

Připomínkovala se dopravní situace____ . Soukromé pozemky na rozvojových plochách TÚ (3.15), zasíťování na ulici Na skřivanech, revitalizace střelnice Harcov, veřejně přístupná cesta na soukromých pozemcích (3.38 a 3.37), parková úprava na bývalém hřbitově (3.76).
V této čtvrti jsou asi hodně moc obyvatelé spokojení s koncepcí nového územního plánu. Diskuse měla charakter spokojenosti a decentnosti. Plánované ukončení z dvacáté hodiny bylo zkráceno o třicet minut.
Doprava do místa diskuse autobusem MHD číslo 15.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati
Pod čarou
21.3.2011
Na čtvrté besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.
16.3.2011
Bod k nej besedám nového územního plánu: doba trvání besedy 150 minut a nejspokojenější občané.

Impromat 4x4 - Liberec 2011---- část šestá  

Posted by Jiří Šilhavý in ,zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Územní plán města Liberce III.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda třetí
8.3.2011 proběhla třetí beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu, tentokrát pro území Ruprechtice a Rudolfov. Setkání se uskutečnilo v jídelně ZŠ nám. Míru (mapa). Na úvodní část koncepce územního plánu se prezentovalo na třista dvacet libereckých občanů.

Připomínkovala se dopravní situace____
Prozatím nejdusnější (nejen vzduchem ale i diskutujícími) a nejtmavší (kdo šetří má za tři aneb jak svítit u výdejního pultu a diskutovat v jídelně) beseda dosavadní série.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati
Pod čarou
15.3.2011 Na třetí besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.
16.3.2011
Bod k nej besedám nového územního plánu: dusno, tmavo a bez přestávky.

Havel na Tripolis  

Posted by Jiří Šilhavý in


Velký humanista se ozval.Comicsová reakce na článek serveru 'novinky .cz'

Vojenský zásah v Libyi bude nutný, myslí si Havel.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Impromat 4x4 - Liberec 2011---- část pátá  

Posted by Jiří Šilhavý in ,


zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

První cesta do Libye  

Posted by Jiří Šilhavý inzdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Územní plán města Liberce II.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda druhá
3.3.2011 proběhlo druhé setkání s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu, tentokrát pro území Liberec centrum - jižní část, bez části Liberec - Jeřáb za nádražím. Úvodní část koncepce územního plánu si přišlo poslechnou na sedmdesát libereckých občanů. Na tu nejzajimavější část zůstalo jen třicet pět občanů.
Připomínkovala se dopravní situace propojení ulic Jungmannova - Zhořelecká, přestavba křižovatek Nákladní - Košická a Košická - ulice Dr. Milady Horákové, úprava křižovatky u viaduktu. Občané také připomínkovali stav Keilova vrchu, ulice Na Ladech, stav zahrádkařské kolonie ve Wintrově ulici, pozemek bývalé Textilany a tzv. díra Na Perštýně.
Tato druhá beseda byla přínosná v tom, že výklad projektanta pana Plašila se zaměřil na konkrétní území příslušného setkání.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Radnice, Jiná možnost fotografování není.Technorati
Pod čarou
7.3.2011 Na druhé besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.
16.3.2011
Bod k nej besedám nového územního plánu: reprezentační.

Nástup  

Posted by Jiří Šilhavý in


zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Impromat 4x4 - Liberec 2011---- část čtvrtá  

Posted by Jiří Šilhavý in ,


zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, rajce, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Územní plán města Liberce  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda první
1.3.2011 proběhlo první setkání s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu, tentokrát pro území Liberec centrum - severní část, Lidové sady, bez sídliště Králův háj. Sál v PKO - Lidových sadech byl překvapivě zcela zaplněn.
Připomínkovala se dopravní situace ulic Stroupežnického, Zborovská, Lesní, Purkyňova, Javorová a zejména navrhovaná mostní komunikace přes údolí Lesního koupaliště spojující ulice Sovova a Javorová.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, PKO, Jiná možnost fotografování není.Technorati
Poznámka pod čarou
4.3.2011 Této besedy se zůčastnilo Na 250 občanů.
Na www stránkách novyup.cz je možnost stažení zvukového záznamu z výše uvedené besedy společně s prezentací projektanta, a samozřejmostí je výřez koordinačního výkresu daného území.

Chlebový nákyp  

Posted by Jiří Šilhavý in

Ingredience:
5 krajíčků chleba
100g klobásy
1 cibule
2 rajčata
2 papriky
100g tvrdého sýra
200ml smetany
2 vejce
česnek, sůl a pepř
Postup:
Zapékací misku vymažeme máslem. Na její dno poklademe vrstvu chleba. Pokračujeme vrstvou klobásy, cibule, česneku, trajčat a papriky. Osolíme, opepříme a pokračuje znovu další vrstvou chleba. Poslední vrtva je chlebová, kterou zalijeme směsí smetany a vejce. Nakonec vložíme misku s ingrediencemi do trouby předehřáté na 200°C na 30 minut.
Chlebový nákyp s uzeným sýrem, Chlebový nákyp s čedarem a brokolicí, Chlebový nákyp s houbami.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Halonoviny - soutěžní recept č.38 z 23.2.2011, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Impromat 4x4 - Liberec 2011---- část třetí  

Posted by Jiří Šilhavý in ,


zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, rajce, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Impromat 4x4 - Liberec 2011---- část druhá  

Posted by Jiří Šilhavý in ,


zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, rajce, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Add