Územní plán města Liberce VII.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda sedmá

Dne 22.3. se uskutečnila další v pořadí už sedmá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu. Beseda se tentokrát zaměřila na pro území ---
Zúčastnilo se jí celkem 120 libereckých občanů. Ovšem polovina byli zahrádkáři z kolonie Sad Míru. Besedním místem jídelna ZŠ Dobiášova (mapa).

Z této besedy se omluvil primátor města.
U výkladu zástupce stavebního úřadu nastala vyjimka, z předchozích besed, v rozšíření seznamu výkresů sestavajících se z územního plánu.

Podle arch. Plašila jsou stěžejními objekty rybníky u Textilany a v Rochlici. Historickými objekty jsou Rochlický kostel, Liebigovo městečko a zástavba ve Schlikově ulici.

Body:

 1. Těžištěm tohoto území je prostor mezi sídlišti Broumovská, Králův háj a zastavbou na Nové Rudě (4.05 - 4.06).
 2. Posílení prostoru U Močálu (4.34).
 3. Otočka tramvaje (4.44).
 4. Rozvoj sportovního areálu (4.38) s možností výstavby parkovacích míst.
 5. Zahrádkáři z kolonie Sad Míru nechtějí stavět, ačkoliv je na stavebním úřadě Liberec na 80 žádosti o změnu zahrádek k obydlení.
 6. Hřišti a zelení mezi obytnými plochami se územní plán nezabývvá to je součásti IPMR (Integrovaný plán rozvoje města).
 7. Územní plán nevymezuje meší plochy pod 2000m2.

Diskuse :
 • Ulice Ježkova a Burianova vymezit centrální parkování - odp. ÚP vymezuje na (4.43 a 4.37).
 • ulice Červeného - při pořádání sportovních akcí je tato ulice obsazena autobusy a auty účastníků (4.38) - odp. vymezení plochy s rozvojem arálu směrem k ulici ---.
 • Nová komunikace rekreačního charakteru na sídliště Kopečná - odp. Tam vede pouze jediná ulice, jinak je toto sídliště uzavřené smyčkami (4.37 - 4.50).
 • Důležitost tramvaje do Zeleného údolí - odp. autobusová doprava ve špičce nepobere cestující i se čtyřminutovým intervalem.

Závěr :
Debata byla ukončena o 45 minut dříve.
Po hlavní besedě byla minibeseda iniciovaná zastupitelkou města ohledně zahrádek.
 • Město by mělo iniciovat IPMR na jednotlivých sídlištích.
 • Broumovská nemá osadní výbor, který by byl partnerem pro jednání s městem.
 • Po revoluci jednotlivé měststké části ztratili svou plnohodnotnost. Důvodem byla centralizace do centra města.
Poznámka:
+ Zástupce veřejnosti musí mít 200 hlasů a podáním připomínek prostřednictvím zástupce veřejnosti se bere jako námitka.
+ O možnosti nezástavby záleží na aktivitě občanů, protože ti by měli být pojistkou. Ale je nutno toto území sledovat neustále. Může b7t zvoleno nové zastupitelstvo města , které nebude komunikovat s občany pomocí diskusí , ale jen vyvěšením na úřední desku.
+ Do budoucna není možno diktovat majiteli co má v objektu bude provozovat.
+ Snížení vcholu úřední desky o jeden metr.

Doprava MHD číslo 12 směr Zelené údolí s výstupem a nástupem ve stanici Dobiášova.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, ZŠ Dobiášova, Jiná možnost fotografování není.Technorati
Pod čarou
28.3.2011
Na sedmé besedě byl pořízen zvukový záznam s mapovým výřezem dané oblasti a následnou diskusí.

Bod k nej besedám nového územního plánu: dobře značená orientační chůze od zastávky.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (2 - Kateřinky, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území. Byl použit koordinační výkres číslo 6.

Tento text neprošel korekturou.

This entry was posted on středa 23. března 2011 at 10:33 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add