Územní plán města Liberce VIII.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda osmá

Dne 24.3. se uskutečnila osmá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu. Tedy jsme v polovině série besed.
Beseda se tentokrát zaměřila na území Vratislavice nad Nisou.
Zúčastnilo se jí celkem 145 libereckých (140 vratislavický) občanů. Ovšem jedna třetina odešla před diskusí.
Besedním místem bylo Kulturní centrum Vratislavice nad Nisou (mapa) vlevo od Základní školy.
Opět na této besedě při představování zazněl potlesk.

Hodnotami které vyzdvihl arch. Plašila jsou park u Zámečku a pramen Kyselky. Historickým objektem je kostel. Významnými urbanistickými hodnotami jsou škola a Kulturní centrum.

Výkladem pana architekta byla tato městská část, mající starostu, rozdělena na dvě poloviny. Na oblast nad řekou Nisou tvořenou městským rázem a oblast pod řekou Nisou venkovského rázu.

Těžištěm tohoto území je prostor mezi kostelem, školou a Kulturním centrem.

Výkladové body:
(4.29) Výrobní prostory
(4.20) rušička
(4.18 - 4.22) plochy k bydlení
(4.11) Na Lukách
ulice Sladovnická
Plochy na sport
(5.16) silnice Nad Školou
(5.05 - 5.09) zástavba
rozšíření hřbitova
(5.16) rozšíření plochy nad areálem Sluníčko
Prodloužení Pampeliškové ulice
(5.32) křížení Dlouhomostecké ulice
Pod Tyršovým Vrchem
(5.53 a 5.55)
(5.43 a 5.47) biocentrum

Diskuse :
silnice od hřbitova směr na Proseč
rekonstrukce ulice V Pekle
(5.47 a 5.48)
(5.53 a 5.55) stavby
Dlouhomostecká ulice je silnicí III. třídy, pozemky změna na NS
(5.21) kruhový objezd u Kořenovské ulice
(5.78) změna zeleného pásu
(6.57) od hřbitova děti
(4.15) plochy
(4.11) změna z (4.12)
Na závěr se tam rozpovídal pán co všechno vlastní.

Závěr :
Dnešní beseda si opravdu zasloužila prodloužení o 35 minut. Ač jsou Vratislavice nad Nisou městskou součástí Liberce mají zachovanou svou svébytnost. Jsou vlastně i nárazníkem Liberce před hranicí sousedního Jablonce nad Nisou.
Do budoucna by měla tato městská část silně bojovat za svou svébytnost kterou má doposud.

Doprava MHD číslo 5 nebo 11 směr Vratislavice vyhybna s výstupem a nástupem ve stanici Vratislavice nad Nisou kostel.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Kulturní centrum, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
28.3.2011
Na osmé besedě byl pořízen zvukový záznam s mapovým výřezem dané oblasti a následnou diskusí.

Bod k nej besedám nového územního plánu: nejdelší 200 minutová beseda a nejpřívětivější prostor pro besedu .

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo 5,6,8 a 9.

Text neprošel korekturou.

This entry was posted on pátek 25. března 2011 at 10:53 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add