Územní plán města Liberce IX.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda devátá

Dne 29.3. se uskutečnila devátá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu. Tedy jsme v polovině série besed.
Beseda se tentokrát zaměřila na území Liberec - Doubí a Liberec - Vesec.
Zúčastnilo se jí celkem 260 libereckých občanů.
Besedním místem byla jídelna ZŠ Česká (mapa).
Potlesk při představování účastníků besedy byl docela jalový.

Rozdělení Doubí na vpravo a vlevo od potoku
Vyhlídková ul. část - proluky v zástavbě
6.67 centrum u vodojemu, zanedbaná dopravní infrastruktura, nová silnice přes Dobrodružnou a Vyhlídkovou
6.25 Česká ulice výstavba
rozvoj části k Tajchu kolem Šumné ulice
6.73 rozvojové plochy za Metou
6.79 a 6.81 rozšíření sport. areálu Vesec
6.129 konečná tram., prodl. z Dobiášovy
ulice u Dubici bydlení
7.08 rozvodna výstavba
Libena zona smíšených aktivit

Diskuse :
7.17 hřiště na soukromých pozemcích
přehrada na Lučním potoce
obvodová a sběrná komunikace okolo Densa
vyhybna na ul. Radostná
6.23 zahradní domky
Propojení Vesce a Rochlicí Vyhlídkovou ulicí na Vratislavice
6.38 zprůjezdnění ulice Dobrodružná
6.23 zahrádky - zátopový pás
6.14 zprůjezdnit ulici
6.40 a 6.31 neměla by být zástavba v Šumné ulici
Vyhodnocení námitky a způsob vyrozumnění
6.54 a 6.55 Lomová ulice nelze zabydlet - skládka
6.38 zprůjezdnit ulici Radostná
6.129 plochu zabydlit


Závěr :
Vesecko-Doubská beseda se prodloužila o 35 minut. Začátek
byl posunut o 12 minut. Po představení konceptu arch. Plašilem se čekal příjezd primátora
Liberce asi 20 minut. Kdyby se Doubí osamostatnilo, a město Liberec by zahradilo všechny vjezdy a výjezdy z této městské
části, obyvatelé by byli zřejmě nejspokojenějšími v České republice.


Doprava MHD číslo 13, 24, 26 směr Doubí sídliště s výstupem a nástupem ve stanici Vesec samoobsluha.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
12.4.2011
Na deváté besedě byl pořízen zvukový záznam projektanta s diskusí a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: nejkontaktnější beseda. Tato beseda by mohla získat přídomek "Já, Já jenom já".

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo dva.

Text neprošel jazykovou korekturou.

This entry was posted on středa 30. března 2011 at 11:57 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add