Územní plán města Liberce IV.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda čtvrtá
10.3.2011 proběhla třetí beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu, tentokrát pro území Starý Harcov - spodní část, bez sídliště Kunratická a Franklinova. Setkání se uskutečnilo v jídelně ZŠ Na Výběžku (mapa). Na úvodní část koncepce územního plánu se prezentovalo na devadesát libereckých občanů.

Připomínkovala se dopravní situace____ . Soukromé pozemky na rozvojových plochách TÚ (3.15), zasíťování na ulici Na skřivanech, revitalizace střelnice Harcov, veřejně přístupná cesta na soukromých pozemcích (3.38 a 3.37), parková úprava na bývalém hřbitově (3.76).
V této čtvrti jsou asi hodně moc obyvatelé spokojení s koncepcí nového územního plánu. Diskuse měla charakter spokojenosti a decentnosti. Plánované ukončení z dvacáté hodiny bylo zkráceno o třicet minut.
Doprava do místa diskuse autobusem MHD číslo 15.
zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati
Pod čarou
21.3.2011
Na čtvrté besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.
16.3.2011
Bod k nej besedám nového územního plánu: doba trvání besedy 150 minut a nejspokojenější občané.

This entry was posted on pátek 11. března 2011 at 08:04 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add