Územní plán města Liberce XIV.  

Posted by Jiří Šilhavý in

Beseda čtrnáctá
Dne 19.4. proběhla čtrnáctá beseda s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu.
Beseda se zaměří na území Machnín.
Zúčastnilo se jí 80 libereckých občanů.

Besedním místem bude jídelna ZŠ Heřmánkova (mapa).

10.27 hasičská zbrojnice a rozvodna Růžodol

10.38 sportovní areál Bedřichovka s lokálním centrem


Diskuse :

10.25 sportovní areál – nádrž – výstavba parkovacích míst.

10.77 Návaznost na pozemek 10.25 cyklistická stezka.

Výběrové řízení na zpracovatele územního plánu.

Stav komunikací v Machníně.

10.31 vhodné umístění komunikace.

10.42 a 10.44 rekonstrukce křižovatky Sněhulák.

10.04 a 10.05 vedle Obalovny – připomínkovat co se bude stavět ve výrobní zoně.

10.05 námitka majitele pole.

Ochranné pásmo hřbitova.

10.08 až 10.10 veřejné prostranství.

10.01 až 10.03 změny na Bedřichovce s lokálním centrem 10.07.

Stav ovzduší z Obalovny.

Závěr :
Pokud by někdy mělo vzniknout rovnítko nad kulturou besedujících mezi Harcovem, pak právě na opačné straně by byl Machnín.

Relativní spokojenost a vysoká kultura besedujících.


Doprava MHD číslo 16 směr Machnín s výstupem a nástupem ve stanici Machnín. Poté pěšky okolo pošty Heřmánkovou ulicí ke škole.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
---.4.2011
Na čtrnácté besedě byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem a mapovým výřezem dané oblasti.

Bod k nej besedám nového územního plánu: Poprvé za proběhlé besedy zazněl potlesk po prezentaci projektanta. Nejmenší židličky pro besedující.

Vysvětlení čísel v závorkách - Čísla v závorkách jsou převzaté hodnoty z koordinačního výkresu, přičemž číslo před tečkou
označuje území (5 - Vratislavice nad Nisou, 11 - Radčice) a číslo za tečkou sektor daného území.
Byl použit koordinační výkres číslo --.

Text neprošel jazykovou korekturou.

This entry was posted on pátek 15. dubna 2011 at 10:32 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add