Územní plán - koncepce  

Posted by Jiří Šilhavý in

Veřejné projednání


Dne 11.5. proběhlo veřejné projednání s občany Liberce nad koncepcí nového územního plánu.
Veřejného projednání se zúčastnilo 188 libereckých občanů.
Besedním místem byl sál
Domu kultury v Liberci (mapa).

Představení koncepce územního plánu, dopravní infrastruktura a vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Diskuse :
2.35 parkovací dům na nově budovaném pozemku TU.

2.36 výstavba nové budovy pedagogické fakulty.

8.109 křížení Puškinovy ulice s železničním přejezdem.

7.35 obchvat Densa doplnění dopravní kostry na JZ.

5.76 Kořenovská ulice na Vratislavice nad Nisou od kruh. objezdu 5.84.

Průjezdnost Puškinovy ulice.

Zkapacitnění Javorové ulice. Brání v rozvoji ZOO. Přemostění.

Rozvojová plocha v ulici Šumná.

Nová komunikace pod letištěm.

Potřeba komunikace Javorová - Sovova.

Málo veřejné zeleně.

Veřejně prospěšné stavby.

Zadání územního plánu.

Přestávka 22:00 - 22:13

Nárůst rozvojových ploch.

Demografická studie na rozvojové plochy.

5.53 zastavěnost směrem na Mojžíšův pramen.

Vstupní data pro dopravní modely.

Zeleň v Doubí - Vesci.

2.27 zastavění pozemku U Karkulky. Spodní část je pro svažitost nevhodná pro park.

2.09 náboženské centrum U Obrázku.

Výstavba na Sluneční louce v ochranném pásmu lesa.

Podíl zastavěnosti na smíšených plochách.

Přestávka 0:05 - 0:25

Volnočasové aktivity v Doubí.

Vymezení veřejného prostranství.

2.35 Fibichova ulice.

Závěr :
Veřejné projednání začalo 11.5.2011 v 17:00. Ukončeno bylo po vyčerpání všech otázek 12.5.2011 v 01:00. Tím, že veřejné projednání bylo ukončeno až 12.5.2011 posunuje se 15 denní lhůta pro podání námitek a připomínek na 27.5.2011.

Zahrádkáři zamezí výstavbě 500 rodinných domů. Na Peršýně, v jámě, by mohlo být postaveno 200 BJ a v areálu po bývalé Textilaně 900 BJ.

Opět se na tomto projednání ukázala základní neznalost diskutujících nad textovou částí územního plánu.

S přibývajícím časem se zatemňuje mozek. Asi správně platí pravidlo ráno moudřejší večera.

Přestávky

  • 19:00 - 19:15,
  • 22:00 - 22:13,
  • 0:05 - 0:25.

Návštěvnost:

  • 17:00 188 osob,
  • 18:30 202 osob,
  • 20:00 153 osob,
  • 22:20 59 osob,
  • 23:59 39 osob,
  • 00:30 21 osob.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

Pod čarou
---.5.2011
Na veřejném projednání byl pořízen zvukový záznam s grafickým doprovodem.


Text neprošel jazykovou korekturou.

This entry was posted on čtvrtek 12. května 2011 at 06:39 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add