Digitalizace dokumentů - nabídka  

Posted by Jiří Šilhavý in


Nabízím digitalizaci dokumentů do velikosti A4.


Digitalizace je rozdělena na činnosti:
  • Skenování předlohy dokumentu skenerem. Výstupním formátem je soubor tiff.
  • Kontrola a načtení skenované předlohy. Zpracování dokumentu v počítači. Po zpracování je možným výstupním formátem txt, rtf, doc, docx, djvu, pdf, epub.
  • Korektura a formát textu. Zpracovaný dokument po převodu skenované předlohy je kontrolován a formátován pro různé výstupní soubory.
  • Převod do souboru. Zpracovaný dokument se převede do požadovaného souboru txt, rtf, doc, docx, djvu, pdf, epub.

Skenování dokumentů

Výstup ve formátech: tiff
Velikost papírového dokumentu do A4.
Druhy skenování: knihy, skripta, manuály, dokumenty.
Možnost zpracování OCR a korektury skenovaného obrazu.

Cenová nabídka skenování dokumentů a formulářů je uváděna pouze orientačně, neboť závisí na počtu zpracovávaných stran, jejich stavu a uložení, sešití apod. a na dalších pracích nutných k zařazení dokumentu do elektronické podoby.

Strana formátu A4, v rozlišení 300 dpi, černobíle, TIFF: 5,20 - 9,15 Kč a barevně, 24 bit, TIFF: neuvedeno Kč.
Strana formátu A5 v rozlišení 300 dpi, černobíle, TIFF: 3,85 - 6,78 Kč a barevně 24 bit, TIFF: neuvedeno Kč.

OCR - načtení dokumentu

Aby se takový produkt mohl dále zpracovat je nutné provést načtení skenů do rozpoznání textu. Celostránkové OCR textů - podle kvality a množství dokumentů/stran.
Cenová nabídka rozpoznání skenovaného textu dokumentů OCR je uváděna pouze orientačně, neboť závisí na počtu stran původně dodaného materiálu.

Původní strana formátu A4, v rozlišení 300 dpi, černobíle, TIFF: 2,29 - 2,98Kč a barevně, 24 bit, TIFF: neuvedeno Kč.
Původní strana formátu A5 v rozlišení 300 dpi, černobíle, TIFF: 0,37 - 1,83 a barevně 24 bit, TIFF: neuvedeno Kč.
Ceny se určují vždy podle množství dokumentů, jejich uložení, sešití a požadavků na pojmenování naskenovaných souborů.

Příklad:
Původní stránka A5 je naskenována po 5,45 Kč a rozpoznána OCR po 1,61 Kč. Výsledná cena je 7,06 Kč za jednu stránku dodaného originálu. Výstupem je soubor tiff.
Možnost rozpoznaný text převést do souborů docx, txt, rtf, epub, djvu, pdf. Uvedené soubory lze dodat s korekturou textu.

 Korektura

 Pomocí OCR se texty převedou do textových formátů. Většinou OCR převede skenovaný dokument schybami. V tomto případě je nutná korektura textu podle předlohy a případné formatování textu. Korektura textu - podle typu textu, počtu stran a úrovně korektury .
Cenová nabídka korektury - korektura textů dokumentů a formulářů je uváděna pouze orientačně, neboť závisí na počtu zpracovávaných stran, jejich stavu a uložení, sešití apod. a na dalších pracích nutných k zařazení dokumentu do elektronické podoby.

Původní strana formátu A4, černobíle, tiff, txt, rtf, docx, pdf,djvu, epub: neuvedeno Kč a barevně: neuvedeno Kč.
Původní strana formátu A5, černobíle, tiff, txt, rtf, docx, pdf,djvu, epub: neuvedeno Kč a barevně: neuvedeno Kč.

Převod zpracovaného textu do požadovaného formátu.


Původní strana formátu A4, txt, rtf, docx, pdf,djvu, epub: neuvedeno Kč .
Původní strana formátu A5, txt, rtf, docx, pdf,djvu, epub: neuvedeno Kč .

Příklad:
Zákázku kompletního tištěného manuálu, formátu A5 bez obrázků, o sto stranách převést do ebooku s výstupem djvu.
Původní stránka A5 je naskenována po 5,45 Kč, rozpoznána OCR po 1,61 Kč. Provedená korektura a formát textu po 6,02 Kč. Výsledná cena je 13,08 Kč za jednu stránku dodaného originálu. Cena převodu textu manuálu do souboru djvu je 0,12 Kč za jednu stránku dodaného originálu.Výsledná cena sto stránkového manuálu v souboru djvu je 1320 Kč.


U zakázek přijatých ke zpracování ručí klient za vypořádání závazků plynoucích z užití děl podle Autorského zákona v případě, že ještě neuplynula ochranná lhůta pro jejich volné užití.

zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, FinePix S2950,Jiná možnost fotografování není.Technorati

This entry was posted on pondělí 14. ledna 2013 at 11:49 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add